Strony Internetowe Nowy Sącz

kontakt@stronyinternetowenowysacz.pl
+48 696870033

Stosowane technologie

PHP

Obiektowy język programowania służący do tworzenia dynamicznych stron internetowych.
MySQL
System zarządzania relacyjnymi bazami danych. Treść stron zaprojektowanych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych MySQL przechowywana jest w tabelach zdefiniowanych wewnątrz bazy danych.
CSS
Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets, ) to język służący do określenia sposobu wyświetlania elementów strony internetowej (np. koloru tła, rodzaju i wielkości czcionek).
JavaScript
Skryptowy język programowania służący najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, np. sprawdzania poprawności danych wprowadzonych do pól formularzy bez konieczności jego wysyłania.
AJAX
Asynchronous JavaScript and XML – Asynchroniczna technika tworzenia aplikacji internetowych umożliwiająca bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem. Strona wykonana w tej technologii nie wymaga przeładowania całego dokumentu w celu realizacji żądania użytkownika.
Strony Internetowe Nowy Sącz © 2017 ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz
Polecamy portal informacyjny: Nowy Sącz Info